Från Afrika – För Afrika

Rutasoka föddes ur ett engagemang med mål att öka levnadsvillkoren för medmänniskorna i östra Kongo. Kaffe, jordbruk och import blev tre nyckelverktyg för att bygga upp en ekonomisk modell med återförande medel till det lokala samhället i form av – ekonomiska resurser, självbestämmande frihet och rättigheter samt hälso- och sjukvård.

Under åren har insikter om livsmedelsindustrin och marknader lett oss till att stärka och utveckla vår affärsmodell för framtiden. År 2021 skedde så övergången från ”Från Kongo – För Kongo” till ” Från Afrika – För Afrika”. En övergång som innebar och nu förbinder småskaliga producenter till den globala marknaden och samtidigt tillhandahåller hållbara och funktionella produkter för dig som kund.

VÅRT BIDRAG TILL HÅLLBAR UTVECKLING

Med vår cirkulära affärsmodell vill vi bidra till en hållbar värdekedja som innefattar det sociala, det ekonomiska och det miljömässiga perspektivet.

SOCIALT

Genom vårt arbete med att minska svinnet av grödor efter skörden säkerställer vi ekonomisk stabilitet för producenterna. Med fokus på kvinnor och de unga i samhället skapas självständighet, trygghet och en bättre levnadsstandard för familjerna som finns i vår värdekedja.

Vi producerar, bearbetar och packar majoriteten av våra produkter på plats, vilket ökar antalet arbetstillfällen och bidrar ytterligare till att producenterna kan försörja sig och sin familj.

EKONOMISKT

Det sociala engagemanget som vi lägger stor vikt i bidrar både kortsiktigt och långsiktigt till en bättre ekonomi för familjerna som berörs av vår värdekedja och de samhällen de verkar i.

Stöttning till lokala entreprenörer, nya arbetstillfällen och minskade antal mellanhänder resulterar i ekonomiska fördelar i hela ledet.

Vårt engagemang i hållbart jordbruk bidrar i stor utsträckning även till säkrare och högre intäkter för producenterna – i synnerhet på lång sikt. Något som även motiverar unga i samhället att vara verksamma inom jordbruk och livsmedelsproduktion.

MILJÖMÄSSIGT

Vi vill i alla led sträva efter en miljömässig hållbarhet, i våra produkter och i vår värdekedja. Det innebär bland annat att vi vill minska matsvinnet vid odling och produktion, så kallad Post Harvest Loss.

Vi på Rutasoka kapar mellanhänder och genom bättre planering minskar vi antalet onödiga transporter och därmed vårt foot print/CO2 utsläpp.

Genom rådgivning och finansiella medel engagerar vi oss i våra producenter och skapar tillsamman ett mer hållbart och klimatsmart jordbruk.