Om Rutasoka

EN TREDJEDEL AV ALL MAT SOM PRODUCERAS I VÄRLDEN OCH SOM ÄR TÄNKT FÖR MÄNSKLIG KONSUMTION BLIR TILL SVINN.

Rutasokas VD Rebu Burubwa på besök hos bönderna som odlar bananer i Kenya.

Ineffektiv bearbetning, dålig lagerhållning, otillräcklig infrastruktur och bristande tillgång till marknaden är avgörande faktorer när det kommer till matsvinn i Afrika. I många afrikanska länder uppskattas förlusterna av matspannmål efter skörd uppgå till 25 procent av den totala skörden. För grödor som frukt, grönsaker och rotfrukter uppgår förlusterna efter skörd till 50 procent.

Detta har självklart konsekvenser, inte bara ekonomiskt utan även socialt och miljömässigt.

I Afrika söder om Sahara uppskattas matsvinnet efter skörd vara värt 40 miljarder SEK per år, bara på sädesslag – motsvarande skulle det kunna föda 48 miljoner människor. Den stora förlusten av intäkter för bönderna och deras familjer påverkar deras möjlighet att försörja sig. Även de miljömässiga konsekvenserna är stora och påverkar både det lokala samhället och vår planet.


På Rutasoka tar vi tillvara på mat som annars hade blivit till svinn, i enlighet med FN:s globala mål 12.3 och skapar etiskt hållbara produkter samtidigt som vi öppnar upp marknaden för småskaliga producenter söder om Sahara. Och våra kunder får hälsosamma, näringsrika och hållbara produkter att njuta av varje dag.

Visste du att vi även producerar och packar majoriteten av våra produkter på plats i Afrika? Detta bidrar ytterligare till fler arbetstillfällen lokalt.