Rebu Burubwa

Vår grundare Rebu Burubwa föddes 1989 i staden Uvira i det svårt krigsdrabbade Kongo – ett land där människors liv länge har präglats av fattigdom och förföljelse. Familjen Burubwa flydde ifrån Kongo 2007 för att komma undan de rebellgrupper som härjade i landet. Familjen hamnade så småningom i Sverige.

Det nya landet var en säker plats som erbjöd trygghet och möjligheter att bygga upp ett nytt liv. För Rebu fanns trots allt en längtan efter att få bidra till hemlandets återuppbyggnad och ett bättre liv för människor i den del av världen där han växte upp. Han visste ju hur svårt livet kunde vara på plats och den vetskapen gjorde att han kunde identifiera var behovet var som stort. 

Kvinnokliniken

Rädda en kvinna och du räddar ett helt samhälle, sägs det ju. Med det i bakhuvudet, och med ambitionen att sänka barnadödligheten i Kongo, startade Rebu en kvinnoklinik i östra Kongo år 2017. En institution där blivande mödrar och nyblivna mammor får mödravård och omvårdnad och där barn får komma till livet under säkra förhållanden.

Men Rebu ville skapa en hållbar lösning som ska bidra till att minska fattigdom och det blev starten på Rutasoka. 

Läs mer om Rutasoka i Från Afrika – För Afrika